Privacy

Op 25 mei 2018 is de GDPR-wetgeving van kracht gegaan. Deze wetgeving gaat over strengere regels in verband met privacy en beheer van persoonlijke gegevens.

Di Capello vindt privacy enorm belangrijk en daarom nemen we dit zeer ernstig.
Hierbij willen wij u meedelen dat we uw gegevens enkel voor het strikt noodzakelijke zullen gebruiken en willen we u wijzen op de rechten die u heeft volgens de GDPR-wetgeving en de privacy wet van 1992.
U kan ten alle tijden vragen om uw gegevens in te kijken en al dan niet te laten verwijderen.

Hopend u hiermee van dienst te zijn.